Khách mất 245 tỷ từ chối nhận tạm ứng 14,8 tỷ đồng của Eximbank

Đã tải lên ngày 02/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lê Ngọc

Lê Ngọc

giải thích k hợp lý lại kêu giữ bí mật thì sao chấp nhận được chớ

Thẻ

Eximbank

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này