Khách phàn nàn phí cao, Vietcombank nói phí thấp nhất thị trường

Đã tải lên ngày 02/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Tùng Lâm

Nguyễn Tùng Lâm

Diều chỉnh phí thì hi vọng các dịch vụ sẽ ngày càng tốt hơn

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này