Khai ấn đền Trần vắng vì công chức không dám bỏ việc đi lễ?

Đã tải lên ngày 03/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hà Tuấn Vũ

Hà Tuấn Vũ

Một thành viên Ban tổ chức thừa nhận, chưa từng có năm nào lễ khai ấn đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) vắng như năm nay.

Thẻ

Khai ấn Đền Trần

,

thời sự

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này