Khai mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 24

Đã tải lên ngày 01/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Huy

Nguyễn Huy

Lễ khai mạc hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAn lần thứ 24 vừa diễn ra sáng nay (1/3) tại Singapore.

Thẻ

thời sự

,

hội nghị bộ trưởng kinh tế

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này