Khánh Hòa: Học sinh phát tán đề thi học kỳ trên mạng trước giờ thi

Đã tải lên ngày 22/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Anh Duy

Anh Duy

Đề toán thi học kỳ I toàn tỉnh đã được học sinh một trường THPT ở thành phố Nha Trang chia sẻ trên mạng trước giờ thi. Một chuyên viên sở này cũng đã nhận hình ảnh đề thi lan truyền trên mạng

Thẻ

Nóng

,

Khánh Hòa

,

Giáo dục

,

Tin tức

,

Đề thi

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này