Khi Gucci có cùng ý tưởng với bộ đội Việt Nam

Đã tải lên ngày 01/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Thỵ Đoàn

Nguyễn Thỵ Đoàn

Duy Khánh đã rất nhanh chóng bắt kịp xu hướng mới khi Gucci vừa cho ra mắt đôi giày này.

Thẻ

thời trang

,

gucci

,

giày bộ đội

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này