Khiếp sợ công nhân vật vã xếp hàng chờ... rút tiền ngày cận Tết

Đã tải lên ngày 12/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Đức Lộc

Nguyễn Đức Lộc

Rút tiền thôi mà xếp hàng như thế này luôn.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này