Khởi tố bảo vệ đâm chết nữ quản lý siêu thị Điện Máy Xanh

Đã tải lên ngày 20/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Thị Thảo Danh

Nguyễn Thị Thảo Danh

Bảo vệ chi nhánh siêu thị Điện Máy Xanh đâm chết nữ quản lý siêu thị bị khởi tố về hành vi giết người.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này