Không chỉ bị thu hồi vương miện, Lê Âu Ngân Anh cũng không được thi sắc đẹp quốc tế

Đã tải lên ngày 18/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi

Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi

Thế này thì khổ rồi

Thẻ

hoa hậu

,

Lê Âu Ngân Anh

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này