Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, Hà Nội tiếp tục rét sâu đến cận Tết ông Táo

Đã tải lên ngày 03/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lê Tất Đức Mạnh

Lê Tất Đức Mạnh

Cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này