Không thể có 'phố đèn đỏ' ít nhất đến năm 2020

Đã tải lên ngày 30/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thanh Thủy

Thanh Thủy

Mại dâm không thể là một nghề, Việt Nam cũng không thể mở "phố đèn đỏ" ít nhất là đến năm 2020. Nhưng nếu là thí điểm ở các đặc khu kinh tế thì phải kiểm soát chặt chẽ.

Thẻ

mại dâm

,

phố đèn đỏ

,

khu kinh tế

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này