Khu liên hợp quốc gia Mỹ Đình bị đôn đốc nộp thuế đang nợ

Đã tải lên ngày 27/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Đào Khương

Đào Khương

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đang có khoản nợ thuế lũy kế vào khoảng 69 tỉ đồng, ngoài khoản tiền hơn 300 tỉ đồng đang bị đề nghị truy thu.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này