'Kịch bản' thương vụ MobiFone mua AVG

Đã tải lên ngày 17/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Phương Huyền

Trần Phương Huyền

Với những diễn biến từ kết luận của Thanh tra Chính phủ có thể thấy, thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG thực chất là một màn kịch thổi vống giá trị thực của doanh nghiệp nhằm lấy tiền nhà nước.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này