Kiều nữ luôn sát cánh cùng Trump sẽ từ chức

Đã tải lên ngày 01/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Kim Liên

Nguyễn Kim Liên

Giám đốc truyền thông Hope Hicks, người trẻ tuổi nhất trong lịch sử Nhà Trắng sẽ từ chức trong thời gian tới.

Thẻ

Hope Hicks

,

giám đốc truyền thông nhà trắng

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này