Kim bắt chước nhà Beyonce - Jay-Z, yêu cầu Kayne đưa con gái vào album mới?

Đã tải lên ngày 16/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hana Võ

Hana Võ

Kanye hiện đang trong quá trình thực hiện album mới.

Thẻ

Kayne

,

kim

,

sao us-uk

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này