Kim Kardashian từng bị gọi là 'gái điếm'

Đã tải lên ngày 03/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Sang Pham

Sang Pham

Kim Kardashian, ngôi sao truyền hình thực tế chuyên khoe thân của showbiz Mỹ, từng vô số lần thách thức dư luận bằng những bức ảnh khỏa thân sống sượng.

Thẻ

sao us-uk

,

Kim kardashian

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này