Kỷ luật hình thức cảnh cáo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Đã tải lên ngày 26/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Hà Uyên Nhi

Nguyễn Hà Uyên Nhi

Đừng bỏ sót chỗ nào nhé...

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này