Lại Văn Sâm lần đầu đánh giá về người kế cận trong chương trình ‘Ai là triệu phú’

Đã tải lên ngày 23/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Quang Nguyễn

Quang Nguyễn

Ai dẫn chương trình cũng được hết mà

Thẻ

Lại Văn Sâm

,

Phan Đăng

,

Ai là triệu phú

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này