Lâm Chấn Khang: 'Mọi người hãy thương vợ con của Châu Việt Cường, đừng mang mọi chuyện ra gièm pha'

Đã tải lên ngày 07/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Kim Sa Truong

Kim Sa Truong

Lâm Chấn Khang cho biết chơi thân với Châu Việt Cường được 2 năm, trong thời gian đó, anh luôn khuyên nhủ Cường bớt chơi bời, tập trung lo cho gia đình và vợ con.

Thẻ

scandal giết người

,

Châu Việt Cường

,

Sao Việt

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này