Làm Phó phòng CSGT sau khi bị ra khỏi ngành: Công an Đồng Nai nói “đúng quy trình”

Đã tải lên ngày 15/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Đặng Quang Thông

Đặng Quang Thông

Công an Đồng Nai

Thẻ

xã hội

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này