Lần đầu tiên bị cáo Trịnh Xuân Thanh mất bình tĩnh

Đã tải lên ngày 25/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Ngọc Trinh Trinh

Ngọc Trinh Trinh

Đừng cố lý luận cho những điều sai trái

Thẻ

Trịnh Xuân Thanh

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này