Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đã tải lên ngày 24/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Thị Minh Tâm

Trần Thị Minh Tâm

Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thẻ

xã hội

,

chính trị

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này