Lãnh đạo Quảng Ninh nói về việc hợp nhất cơ quan Kiểm tra, Thanh tra

Đã tải lên ngày 13/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Hữu Thắng

Trần Hữu Thắng

Lãnh đạo Quảng Ninh

Thẻ

xã hội

,

chính trị

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này