Lao động nước ngoài vỡ mộng tại Singapore

Đã tải lên ngày 18/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Jennyy Phạm

Jennyy Phạm

Nhiều lao động nhập cư bị chủ thất hứa, quỵt lương và lâm vào cảnh túng quẫn trong khi số nợ vay để chi trả dịch vụ xuất khẩu lao động vẫn đè nặng.

Thẻ

Xuất khẩu lao động

,

Singapore

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này