Lễ truy điệu thượng sĩ cứu người hy sinh đẫm nước mắt

Đã tải lên ngày 05/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nu Le

Nu Le

Không phải ngày trực, nhưng anh Quý vẫn xung phong đi cứu người. Anh bơi giỏi, nhưng dòng nước xiết đã đập anh vào xe rồi cuốn anh đi. Anh bị kẹt tại một hốc đá.

Thẻ

THƯỢNG SĨ BÙI MINH QUÍ

,

THỜI SỰ

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này