LHQ, EU kêu gọi triển khai lệnh ngừng bắn tại Syria

Đã tải lên ngày 27/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
công phượng

công phượng

Liên Hiệp Quốc và Liên minh Châu Âu kêu gọi ngừng bắn tại Syria trong vòng 30 ngày

Thẻ

Liên Hiệp Quốc

,

Liên minh Châu Âu

,

Lệnh ngừng bắn tại Syria

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này