Linh Chi tuyên bố 'chửi lộn đã rồi nay để luật sư vào cuộc xử lý lời nhục mạ'

Đã tải lên ngày 02/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
âm nhạc

âm nhạc

Chi đi xa quá Chi đi xa vấn đề quá

Thẻ

Lâm Vinh Hải

,

Linh Chi

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này