Lính gỡ bom kể chuyện 'đấu tay đôi với tử thần'

Đã tải lên ngày 19/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hoàng Mạnh

Hoàng Mạnh

Lên ngọn núi cao, xuống dòng nước sâu với lòng quả cảm, những người lính công binh đã hồi sinh nhiều vùng đất chết.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này