Lionel Messi bị nghi chửi trọng tài trận El Clasico là ... đồ rác rưởi

Đã tải lên ngày 07/05/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Thị Ngọc Minh

Nguyễn Thị Ngọc Minh

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này