Lở bùn từ thảm họa cháy rừng ở California, 13 người thiệt mạng

Đã tải lên ngày 22/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
phượt thủ

phượt thủ

Xem hậu quả đi để biết rừng quan trọng như thế nào

Thẻ

Lở bùn

,

California

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này