Loạt ảnh chế mừng chiến thắng của U23 Việt Nam: "Dũng ơi đừng bắt penalty nữa, bắt em đi!"

Đã tải lên ngày 22/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Ngọc Đức

Trần Ngọc Đức

Thay vì bắt bóng, hãy bắt em đi

Thẻ

U23 Việt Nam

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này