Lương 10 triệu euro/năm, Luka Modric vẫn dùng iPhone 5S

Đã tải lên ngày 26/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Phương Du

Phương Du

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này