Mặc scandal "đi cửa sau" học cao học, Jung Yong Hwa vẫn tổ chức solo concert

Đã tải lên ngày 21/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Quốc Bảo

Quốc Bảo

kệ ổng chứ

Thẻ

Jung Yong Hwa

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này