Màn cầu hôn của Trường Giang bị bạn thân Nhã Phương mỉa mai 'vô duyên một cách hài hước'

Đã tải lên ngày 19/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Chuyện showbiz

Chuyện showbiz

Mà dòm đi dòm lại cũng thấy Giang Ca tội thật, chứ không hề tội cho Nhã Phương. Chắc ad không thích Phương cho lắm

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này