Mark Zuckerberg mua quảng cáo trên hàng loạt báo giấy để xin lỗi

Đã tải lên ngày 26/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thuhang Le

Thuhang Le

Facebook mua quảng cáo của hàng loạt trang báo giấy tại Anh và Mỹ để xin lỗi người dùng sau sự cố để lộ thông tin 50 triệu khách hàng.

Thẻ

mua báo quảng cáo

,

lộ thông tin 50 triệu người dùng

,

xin lỗi

,

Facebook

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này