Máu nghi phạm cướp tiệm vàng chảy đầy đường!

Đã tải lên ngày 05/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
thúy quỳnh

thúy quỳnh

Tên cướp mang dao và búa vào tiệm vàng. Hắn đập kính, hốt vàng. Tay hắn bị kính đâm, máu chảy từ tiệm ra đường.

Thẻ

Nóng

,

Cướp của

,

Tin tức

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này