Máy bay Nga làm rơi 3,4 tấn vàng trong khi cất cánh

Đã tải lên ngày 15/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Anh Tiến

Nguyễn Anh Tiến

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này