MC Thanh Mai bị chê diễn 'đơ cứng' trong phim 'Tình khúc Bạch Dương'

Đã tải lên ngày 01/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hương Nguyễn

Hương Nguyễn

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này