Meghan Markle tham gia huấn luyện bắt cóc-giải cứu cùng đặc nhiệm Anh

Đã tải lên ngày 13/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Henry Huynh

Henry Huynh

Hôn thê Hoàng tử Harry được đặc nhiệm Anh đào tạo trong một vụ bắt cóc giả để biết cách phản ứng trước tình huống nguy cấp.

Thẻ

tin thế giới

,

Meghan Markle

,

huấn luyện bắt cóc

,

hôn thê hoàng tử Harry

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này