Miền Bắc lo chống rét, Tây nguyên vào cao điểm mùa khô

Đã tải lên ngày 03/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thúy Hằng

Thúy Hằng

Nam bộ đề phòng sâu bệnh trên lúa đông xuân Trong tuần từ 3 - 9.2, trên cả nước vẫn chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh còn mạnh từ 3 - 5.2, sau đó suy yếu dần, những đợt khác có cường độ tuy khá mạnh nhưng chủ yếu sẽ tràn về trong 1 - 2 ngày rồi di chuyển ra phía đông nam Trung Quốc.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này