MobiFone - AVG thống nhất huỷ bỏ thương vụ 8.900 tỉ đồng

Đã tải lên ngày 13/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
ký văn

ký văn

Dưới sự chứng kiến của Bộ Thông tin - Truyền thông, chiều 12.3, MobiFone và các cổ đông AVG đã cùng nhau thống nhất huỷ bỏ thoả thuận chuyển nhượng cổ phần.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này