Mỗi thành viên U.23 Việt Nam sẽ nhận từ 500 triệu đến 1,5 tỉ đồng

Đã tải lên ngày 31/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
ngọc loan

ngọc loan

Theo thống kê của VFF, đội U.23 Việt Nam (VN) được hứa thưởng tổng cộng khoảng 25,6 tỉ đồng tiền mặt và gần 4 tỉ đồng bằng hiện vật.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này