Một loạt báo điện tử tại Việt Nam gặp sự cố truy cập

Đã tải lên ngày 23/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Bùi Kiều Anh

Bùi Kiều Anh

Nhiều báo điện tử có tên miền .vn đã không thể truy cập trong sáng nay, nguyên nhân do mất điện từ hệ thống Data Center của công ty VNG.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này