Một triệu USD xoá hình vẽ bậy trên tàu Cát Linh – Hà Đông?

Đã tải lên ngày 08/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
ánh nguyệt

ánh nguyệt

Hẳn là 1 triệu Đô để xóa hình vẽ, ghê đó.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này