Mourinho: “Tôi sẽ không khóc lóc chỉ vì những lời chỉ trích”

Đã tải lên ngày 16/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Phạm Hạnh Nguyên

Nguyễn Phạm Hạnh Nguyên

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này