Mumbai - Bollywood của phương Đông - có gì vui?

Đã tải lên ngày 31/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nam Sơn

Nam Sơn

Nằm ở phía Tây Ấn Độ, Mumbai trước thường được gọi là Bombay – 'mẹ của các thành phố'.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này