Muôn kiểu phá hoại di sản

Đã tải lên ngày 10/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Ngọc Hiếu

Nguyễn Ngọc Hiếu

Trùng tu bằng cuốc xẻng, 'dịch' sơn thếp di sản, nhá móng tay cho tượng, xây thêm công trình không phép... Nhiều di sản đã bị phá hoại như thế khi hệ thống bảo vệ bất lực.

Thẻ

TRÀNG AN

,

TRÙNG TU DI SAN

,

THỜI SỰ

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này