Mỹ công bố áp thuế nhập khẩu với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc

Đã tải lên ngày 18/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Đoàn Phương Nhi

Đoàn Phương Nhi

Chính quyền ông Donald Trump vừa thông báo sẽ áp thuế 10% lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc và tăng lên 25% đầu năm s

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này