Mỹ đặt B-52 trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu lần đầu tiên từ Chiến tranh lạnh

Đã tải lên ngày 14/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Thị Thảo Thuận

Nguyễn Thị Thảo Thuận

Chiến tranh lạnh

Thẻ

Thế giới

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này