Mỹ dự đoán, bão Tembin sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cuộc sống người dân Việt Nam và phá hủy nhiều tài sản trên đường đi của bão...

Đã tải lên ngày 22/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Xuân Lai

Xuân Lai

Cảnh tượng quá rùng rợn

Thẻ

Gió lớn

,

Mưa lớn

,

Bão Tembin

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này